Om oss

Vi är CancerRehabFonden

CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation som erbjuder kostnadsfri rehabilitering och stöd till cancerdrabbade vuxna och barn. Vi är helt fristående från andra cancerorganisationer och får inga statliga bidrag utan är beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser.

Att drabbas av cancer påverkar inte bara kroppen, det innebär även en stor psykisk påfrestning. Efter en cancersjukdom är det många som känner oro och ångest, är rädda för återfall och har svårt att komma tillbaka till vardagen och arbetslivet. Rehabilitering kan hjälpa cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt. Vårdens resurser räcker inte till för rehabilitering och endast en bråkdel av alla som drabbas av cancer erbjuds rehabilitering via sjukvården. Därför är CancerRehabFondens arbete så viktigt.

Vår vision

Alla cancerdrabbade ska kunna få rehabilitering.

Vår verksamhet

Hjälp till vuxna

Vuxna kan få stöd från oss i form av en veckolång vistelse på ett rehabiliteringsprogram med erfaren och legitimerad personal. Programmet innehåller bl.a. fysisk aktivitet, kostråd, samtal i grupp och individuellt och verktyg för att hantera ångest och stress. Läs mer om våra rehabiliteringsprogram

Hjälp till barn och ungdomar under 18 år

CancerRehabFonden bekostar återhämtningsresor för familjer med cancerdrabbade barn och ger även bidrag till tekniska hjälpmedel som kan underlätta för barn. Läs mer om vårt stöd till cancerdrabbade barn

Kvalitetsäkrad insamling

Vi har ett 90-konto och Svensk Insamlingskontroll granskar årligen hur våra intäkter används. CancerRehabFonden är även medlem i FRII - Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. FRII arbetar för kvalitetssäkring av insamlingsbranschen och för att insamlingar bedrivs transparent och etiskt. Läs mer om hur din gåva används här

Läs mer om vår verksamhet här